[VIDEO] Dự án Du lịch tình nguyện của nữ CEO từng bị chẩn đoán mắc ung thư gọi được 2,7 tỷ đồng vốn

[VIDEO] Dự án Du lịch tình nguyện của nữ CEO từng bị chẩn đoán mắc ung thư gọi được 2,7 tỷ đồng vốn

Dự án trải nghiệm vừa du lịch vừa làm công việc tình nguyện "V.E.O" đã thuyết phục các "cá mập" và kêu gọi được 2,7 tỷ đồng vốn

Nguồn: Shark Tank Việt Nam