7 tác phẩm được đánh giá cao tại cuộc thi sáng tác logo “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

7 tác phẩm được đánh giá cao tại cuộc thi sáng tác logo “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Đó là kết quả được công bố tại Lễ công bố các tác phẩm được đánh giá cao trong cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Bộ Công Thương tổ chức tối 28/12.

Đến dự có: bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Trưởng ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động; bà Hồ Thị Kim Thoa - Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Với mong muốn tạo được sự chuyển biến từ nhận thức sang hành động cho người tiêu dùng Việt Nam, đầu năm 2016, được sự đồng ý của Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Bộ Công Thương đã phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức cuộc thi Sáng tác biểu tượng (logo) cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đây là hoạt động thuộc nhóm Chương trình hỗ trợ nhằm thay đổi tích cực về nhận thức và hành vi của cộng đồng thuộc Danh mục của Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Cuộc vận động).

Phát biểu tại buổi lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Công Thương- Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hồ Thị Kim Thoa cho biết: Sau 7 năm triển khai theo chủ trương của Bộ Chính trị, Cuộc vận động đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao khi tích cực ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng nội địa, giảm nhập khẩu hàng hóa. Đồng thời, nâng cao ý thức tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc của người Việt Nam trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng.

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa cũng nhấn mạnh: Để triển khai cuộc vận động tiếp tục đạt hiệu quả cao, Ban chỉ đạo Trung ương đã tập trung tuyên truyền, quảng bá Cuộc vận động sâu rộng, do đó việc xây dựng biểu tượng cho Cuộc vận động sẽ góp phần nhận diện hình ảnh xuyên suốt chặng đường tuyên truyền cho Cuộc vận động cũng như các chương trình gắn với Cuộc vận động.

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa phát biểu tại Lễ công bố

Biểu tượng được chọn phải thể hiện được vị trí, vai trò của Cuộc vận động trong xu thế phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay; đảm bảo tính thẩm mỹ; thể hiện quyền lực mạnh mẽ và ý nghĩa chính trị, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay; thể hiện được tính đặc thù về danh tiếng, hình ảnh cuộc vận động nhằm phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam…

Nhận thức rõ được vai trò, ý nghĩa đó, sau hơn 3 tháng triển khai, tính đến hết ngày 09/12/2016, Ban Tổ chức đã nhận được 125 tác phẩm dự thi của nhiều tác giả trong cả nước. Theo tiêu chí cuộc thi, các tác phẩm dự thi phải thể hiện được vị trí, vai trò của cuộc vận động trong xu thế phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay; đảm bảo tính thẩm mỹ, thể hiện quyền lực mạnh mẽ và ý nghĩa chính trị, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn hiện nay; thể hiện được tính đặc thù về danh tiếng, hình ảnh cuộc vận động nhằm phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam...

Bà Trương Thị Ngọc Ánh tặng hoa Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tại Lễ Công bố

Qua 3 vòng xét chọn, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 7 tác phẩm được đánh giá cao tại cuộc thi. Các tác phẩm được đánh giá cao là của 4 tác giả: Nguyễn Văn Thân (2 tác phẩm), Trần Văn Nghĩa (1 tác phẩm), Phạm Tam (1 tác phẩm), Nguyễn Thủy Liên (3 tác phẩm).

Bà Trương Thị Ngọc Ánh tặng hoa các tác phẩm được đánh giá cao trong Lễ Công bố

Việc lựa chọn một biểu tượng cho Cuộc vận động là hoạt động có ý nghĩa, tạo ra những giá trị truyền thông góp phần xây dựng bộ nhận diện hình ảnh xuyên suốt chặng đường tuyên truyền cho Cuộc vận động cũng như các chương trình gắn với Cuộc vận động; nâng cao hiệu quả truyền thông, quảng bá trên các phương tiện truyền thông và đưa Cuộc vận động đến với đông đảo người dân.

Danh sách các tác phẩm được đánh giá cao trong Cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam":

Tác phẩm mang mã số 33.3 của tác giả Nguyễn Văn Thân, Hà Nội

Tác phẩm mang mã số 33.2 của tác giả Nguyễn Văn Thân, Hà Nội

Tác phẩm mang mã số 19.3 của tác giả Trần Văn Nghĩa, Hà Nội

Tác phẩm mang mã số 37.2 của tác giả Phạm Tam, Thành phố Hồ Chí Minh

Tác phẩm mang mã số 49.4 của tác giả Nguyễn Thủy Liên, Hà Nội

Tác phẩm mang mã số 49.6 của tác giả Nguyễn Thủy Liên, Hà Nội

Tác phẩm mang mã số 49.1 của tác giả Nguyễn Thủy Liên, Hà Nội

Theo Tạp chí Công Thương