Tin tức - sự kiện

Tự hào hàng Việt Nam
PV GAS đứng thứ 5 trong Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2018
PV GAS đứng thứ 5 trong Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2018
Trong 9 tháng đầu năm 2018, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 9 tháng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 48% so với cùng kỳ 2017 lên 9.082 tỷ đồng.
Tự hào hàng Việt Nam