Tin tức - sự kiện

Tự hào hàng Việt Nam
Xung quanh câu chuyện hợp tác giữa PVTEX và tổ hợp APH
Xung quanh câu chuyện hợp tác giữa PVTEX và tổ hợp APH
Những ngày qua, câu chuyện về việc hợp tác sản xuất giữa PVTEX, đơn vị đang chịu trách nhiệm quản lý, vận hành Nhà máy Xơ sợi Polyester Đình Vũ, và Tổ hợp APH đang được dư luận quan tâm.
Tự hào hàng Việt Nam