Tin tức - sự kiện

Tự hào hàng Việt Nam
Đầu tư cho thương hiệu
Đầu tư cho thương hiệu
DN nên quan tâm đầu tư cho tài sản vô hình, bao gồm các yếu tố có liên quan như thương mại, kỹ thuật, pháp lý.... Làm sao để khi nhắc đến gạo, thế giới biết đến Việt Nam, tương tự như nói đến Thụy Sĩ là nhắc đến đồng hồ vậy.
Tự hào hàng Việt Nam