Tin tức - sự kiện

Tự hào hàng Việt Nam 2017
Khởi động Hoạt động Bình chọn ảnh Tôi yêu hàng Việt Nam năm 2017
Khởi động Hoạt động Bình chọn ảnh Tôi yêu hàng Việt Nam năm 2017
Từ ngày 24/7/2017, Ban tổ chức Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam – Tự hào hàng Việt Nam năm 2017, chính thức phát động nhận ảnh tham dự Hoạt động Bình chọn ảnh “Tôi yêu hàng Việt Nam” năm 2017.
Tự hào hàng Việt Nam 2016