Tin tức - sự kiện

Tự hào hàng Việt Nam 2017
Tác phẩm “Chờ tiếng còi phá hỏa” đạt giải Nhất Hoạt động Bình chọn ảnh “Tôi yêu hàng Việt Nam” năm 2017
Tác phẩm “Chờ tiếng còi phá hỏa” đạt giải Nhất Hoạt động Bình chọn ảnh “Tôi yêu hàng Việt Nam” năm 2017
Sau 6 tuần triển khai, Hoạt động Bình chọn ảnh “Tôi yêu hàng Việt Nam” năm 2017 đã tìm ra người chiến thắng. Tác phẩm “Chờ tiếng còi phá hỏa” của tác giả Phạm Cường đã xuất sắc đạt giải Nhất Chung cuộc.
Tự hào hàng Việt Nam 2017