Tin tức - sự kiện

Tự hào hàng Việt Nam 2017
Văn hóa doanh nghiệp tạo nên giá trị thương hiệu
Văn hóa doanh nghiệp tạo nên giá trị thương hiệu
Anh Trương Văn Phương - Phó Giám đốc EPS cho biết, nhiệm vụ của Công ty là bảo đảm công tác sửa chữa cho các Công ty phát điện trực thuộc GENCO3 và ngoài ra EPS còn phát triển dịch vụ sửa chữa cho các đơn vị ngoài GENCO3.
Tự hào hàng Việt Nam 2016